ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศย้าย ผบ. รวมทุกเขต 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *