ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561)

ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561)  รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *