ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563                       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ