»»      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2566  
»»      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»»       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»»       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»»       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Cloud Hosting และโดเมน(เว็บไซต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»»       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
»»       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»»       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุสภาจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง