ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *