ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2654

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2654

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศเปลื่นแปลงสนามสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *