นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนพัฒนศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสถิตย์ บุญพิคำ พร้อมด้วย นางรพีพรรณ ปางทอง และนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ได้นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *