นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินวิจัยโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินวิจัยโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม  2563 โดยมีนายกองโทเสนีย์  มะโน นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

{gallery}activities/1429{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *