ตำแหน่งว่างสำหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่งว่างสำหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562)

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *