ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม. 3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจเยี่ยมสนามสอบ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม. 3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม โรงเรียนพระกุมารศึกษา และโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *