คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ณ วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม การนี้ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *