กิจกรรม KICK OFF ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด – 19”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม KICK OFF ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด – 19” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี ทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 32,811 คน จากจำนวนทั้งหมด 65,367 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *