กิจกรรมปลูกต้นไม้ Big cleaning Day 5 ส. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564   เวลา 08.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วย ศธจ.มค. ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ Big cleaning Day 5 ส. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *