กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

รายละเอียด

บัญชีรายชื่อ ห้อง 1 – 8

แผนที่และผังห้องสอบ 1

แผนที่และผังห้องสอบ 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *