การเรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

การเรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียด | กำหนดการรายงานตัว | เอกสารประกอบการรายงานตัว | ใบรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *