การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3/2561

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3/2561

รายละเอียดประกาศ

สิ่งที่ส่งมา

1-1 หน้าประกาศ ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

1-2 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *