การสอบสัมภ่ษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภ่ษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการให้ผู้เข้าสอบสาธิตการสอน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านในภาค ก และ ข ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอน มาสาธิตการสอนให้แก่คณะกรรมการได้ดู จากหลายวิธีและการนำเสนอการสอน ซึ่งต่างก็นำกลยุทธและวิธีมาดึงความสนใจให้แก่นักเรียน ให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น นับเป็นการสาธิตการสอนในมิติใหม่ โดยมีการบันทึกการสาธิตการสอนของในแต่ละคน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวม 9 กลุ่มวิชา จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 40 ราย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

{gallery}activities/270963{/gallery} 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *