การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562)

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม