การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2564

นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2564 การนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกิติยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *