การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *