การตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายธีรเดช รัตนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นายณัฐวุธ วิลามาศ พนักงานจัดการงานทั่วไป ได้มาตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ณ โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *