การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกัน COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ และเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากนายอานิน สุขณะล้ำ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ไปเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกัน COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โดยมีสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน แบ่งในการจัดกิจกรรมดังนี้ ยุวกาชาด ชั้น ม.1 จำนวน 100 คน จัดทำน้ำยาความสะอาด ชั้น ม.2 จำนวน 100 คน จัดทำหน้ากากอานมัย และ ชั้น ม.3 จำนวน100 คน จัดทำเจลล้างมือ

{gallery}activities/1009633{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *