กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ >>>>>กรอบคุณกรอบตรวจสอบภายใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *