บุคลากรกลุ่มสงเสริมการศึกษาเอกชน


 

นายอภิชาติ บุตรศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 081-7399633

 

นางนิตยา บุญบรรจง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  

นางบุพวัณย์ เทศพรม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวสุภาพิชญ์ เทศารินทร์

ลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *