บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา


นางอรดี วรรณคำ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายกริณทร์ สิมลิลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางชลดา พิมพิบาล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *