วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทานและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์(ทาสี) และปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง โดยมี นายธัญญวัฒน์ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนดอกเวียงจันทน์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทานและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์(ทาสี) และปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง โดยมี นายธัญญวัฒน์ชาญพินิจ

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ (ZOOM) โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ มิติศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ๓ ประเด็น ได้แก่ สรภัญญะ เกษตรอินทรีย์ และเส้นทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี นางพุทธารัตน์ ทะสา