เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม แสดงความยินดีพบปะให้โอวาทและมอบนโยบายสำหรับผู้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม แสดงความยินดีพบปะให้โอวาทและมอบนโยบายสำหรับผู้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย (กรณีปกติ  จำนวน 22 ราย กรณีขอใช้บัญชีจำนวน  1 ราย)  ทั้งนี้ นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สกสค. ได้ให้เกียรติพบปะและเสนอแนะสวัสดิการ สกสค. ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1174{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *