ารประชุมหารือแนวทางการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *