วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านเสน่ห์ นนทะโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน โดย ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน ณ หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งในวันนี้มีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นิทรรศการ เล่นเกม แจกของรางวัลต่างๆ มากมาย

{gallery}activities/039{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *