วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด จำนวน 50 คน โดยมีนายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด จำนวน 50 คน โดยมีนายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวให้การต้อนรับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *