วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ และรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ และรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *