วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ การดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ การดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *