ต้อนรับและรับการตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 1 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 1 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *