วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่สมควรเสนอขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยมี นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่สมควรเสนอขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยมี นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *