วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งประกาศรายชื่อสถานศึกษาสีขาวฯ ที่ผ่านการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเงิน ทอง เพชร ปีการศึกษา 2561 รวมระดับเงิน 68 แห่ง ,ระดับทอง 12 แห่ง ,ระดับเพชร 8 แห่ง

{gallery}activities/1293{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *