วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

 วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ  O-NET ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งสอบถามปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาศึกษา ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

{gallery}activities/1093{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *