วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)นัดพิเศษ ร่วมต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจัง

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)นัดพิเศษ ร่วมต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเหล่าสุวรรณชั้น 2 อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1037{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *