วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมทางไกลเรื่อง แนวทางการบูรณาการ การจัดการศึกษา

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในการประชุมทางไกลเรื่อง  แนวทางการบูรณาการ การจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่ ผ่านเครือข่ายวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2 และ 3  ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

{gallery}activities/1090{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *