วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และที่ประชุมฯได้กำหนดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 7 มการคาม 2563

{gallery}activities/1289{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *