วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1210{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *