วันที่ 25 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู  จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1083{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *