วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) และการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Edu

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) และการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณห้องประชุมบ้านไร่เอ๋ย

{gallery}activities/1207{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *