วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี

{gallery}activities/1169{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *