วันที่ 21 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกันตธี เนื่องศรีผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.  ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกันตธี เนื่องศรีผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมเรื่อง คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา โดยนายสังคม อัตถากร เป็นประธาน คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1078{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *