วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช และนายประเสริฐ ไหลหาโคตร สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2563 รอบที่ 1 รอบลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมชมและให้กำลังใจในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนานกเขียน ในการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ระดับประเทศ กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2563 รอบที่ 1 รอบลงพื้นที่ ณ บ้านนานกเขียน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

{gallery}activities/1428{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *