วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1167{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *