วันที่ 11 เมษายน 2560 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธี รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัด และท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เนื่องเทศกาลสงกรานต์ ประจำ 2561

วันที่ 11 เมษายน 2560 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธี รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัด และท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เนื่องเทศกาลสงกรานต์ ประจำ 2561

{gallery}activities/050/{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *