วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1413{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *