วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยงเหล้า – บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมโดย นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยงเหล้า – บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมโดย นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *