ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการ มอบชุดลูกเสือ เนตรนารี และรถเข็น (Wheelchair) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการ มอบชุดลูกเสือ เนตรนารี และรถเข็น (Wheelchair) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *